World Nomad Games : การแข่งขันกีฬาชนเผ่าเร่ร่อนเพื่อชิงความเป็นสายเลือด “เจงกิสข่าน”

ที่ประเทศ คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขาจะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี มันคืองานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อหาว่า “ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง”

ที่ประเทศ คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขาจะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี มันคืองานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อหาว่า “ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง”

แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับโอลิมปิกฤดูร้อน แต่การแข่งขันที่ชื่อว่า World Nomad Games กลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เหรียญทองและเงินรางวัล … มันคือการถักทออดีตอันยิ่งใหญ่ สานต่อไปจนถึงอนาคต เพื่อไม่ให้ผู้คนบนโลกนี้ลืมว่า เหล่าลูกหลานเจงกิสข่านนั้นสุดยอดขนาดไหน

ติดตามเรื่องราวของ World Nomad Games ได้ที่นี่

ทำไมต้องแข่งกัน ?

แม้ปัจจุบันประเทศ คีร์กีซสถาน อาจจะไม่ใช่ประเทศยิ่งใหญ่คับโลก หรือเป็นที่รู้จักกันในด้านในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทว่าพวกเขาเป็นประเทศที่ “อดีตเคยแรง” แบบนั้นก็คงจะไม่ผิดนัก

ในช่วงปี 1206 ตำนานเหล่าผู้พิชิตจาก มองโกเลีย ประกาศแสนยานุภาพให้กองทัพทั่วโลกรู้ว่า แม้พวกเขาจะไม่มีดินแดนเป็นหลักเป็นแหล่ง เร่ร่อนขยายอาณาจักรไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อพวกเขาอยู่บนหลังม้าแล้ว ไม่ว่ากองทัพใดก็ยากจะต่อต้าน

ความแข็งแกร่งดั่งตำนานนำโดยวีรบุรุษอย่าง เจงกิสข่าน รวบรวมชนเผ่ามองโกลและก่อตั้งชาติมองโกลขึ้นเมื่อปี 1206 ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังที่เข้มแข็งทำให้สามารถขยายอาณาเขตไปไม่หยุดยั้ง ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าภายใต้การนำของเจงกิสข่าน ชาวมองโกลทำศึกสงครามขยายอาณาเขตไปเรื่อย ๆ โดยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการนำกองทัพบุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์สำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ เจงกิสข่าน เสียชีวิตเมื่อปี 1227

คีร์กีซสถาน คือหนึ่งในดินแดนที่เคยเป็นของ เจงกิสข่าน มาก่อน ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ในเวลาต่อมา ยุคที่เป็นลัทธิชาตินิยม เกิดขึ้นเป็นรัฐเป็นชาติที่มีดินแดน และสัญลักษณ์ชัดเจน นั่นเองที่ทำให้ ดินแดน มองโกล อันยิ่งใหญ่เริ่มกระจายออกเป็นประเทศต่าง ๆ มากมาย และหลังจากการปกครองของสหภาพโซเวียต ประเทศต่าง ๆ เช่น คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน, คาซัคสถาน และ อุซเบกิสถาน พยายามที่จะกำหนดตัวเองใหม่ในฐานะรัฐอิสระที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน

แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับโอลิมปิกฤดูร้อน แต่การแข่งขันที่ชื่อว่า World Nomad Games กลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เหรียญทองและเงินรางวัล … มันคือการถักทออดีตอันยิ่งใหญ่ สานต่อไปจนถึงอนาคต เพื่อไม่ให้ผู้คนบนโลกนี้ลืมว่า เหล่าลูกหลานเจงกิสข่านนั้นสุดยอดขนาดไหน

ติดตามเรื่องราวของ World Nomad Games ได้ที่นี่

ทำไมต้องแข่งกัน ?

แม้ปัจจุบันประเทศ คีร์กีซสถาน อาจจะไม่ใช่ประเทศยิ่งใหญ่คับโลก หรือเป็นที่รู้จักกันในด้านในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทว่าพวกเขาเป็นประเทศที่ “อดีตเคยแรง” แบบนั้นก็คงจะไม่ผิดนัก

ในช่วงปี 1206 ตำนานเหล่าผู้พิชิตจาก มองโกเลีย ประกาศแสนยานุภาพให้กองทัพทั่วโลกรู้ว่า แม้พวกเขาจะไม่มีดินแดนเป็นหลักเป็นแหล่ง เร่ร่อนขยายอาณาจักรไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อพวกเขาอยู่บนหลังม้าแล้ว ไม่ว่ากองทัพใดก็ยากจะต่อต้าน

ความแข็งแกร่งดั่งตำนานนำโดยวีรบุรุษอย่าง เจงกิสข่าน รวบรวมชนเผ่ามองโกลและก่อตั้งชาติมองโกลขึ้นเมื่อปี 1206 ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังที่เข้มแข็งทำให้สามารถขยายอาณาเขตไปไม่หยุดยั้ง ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าภายใต้การนำของเจงกิสข่าน ชาวมองโกลทำศึกสงครามขยายอาณาเขตไปเรื่อย ๆ โดยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการนำกองทัพบุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์สำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ เจงกิสข่าน เสียชีวิตเมื่อปี 1227

คีร์กีซสถาน คือหนึ่งในดินแดนที่เคยเป็นของ เจงกิสข่าน มาก่อน ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ในเวลาต่อมา ยุคที่เป็นลัทธิชาตินิยม เกิดขึ้นเป็นรัฐเป็นชาติที่มีดินแดน และสัญลักษณ์ชัดเจน นั่นเองที่ทำให้ ดินแดน มองโกล อันยิ่งใหญ่เริ่มกระจายออกเป็นประเทศต่าง ๆ มากมาย และหลังจากการปกครองของสหภาพโซเวียต ประเทศต่าง ๆ เช่น คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน, คาซัคสถาน และ อุซเบกิสถาน พยายามที่จะกำหนดตัวเองใหม่ในฐานะรัฐอิสระที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.