World Nomad Games

World Nomad Games : การแข่งขันกีฬาชนเผ่าเร่ร่อนเพื่อชิงความเป็นสายเลือด “เจงกิสข่าน”

ที่ประเทศ คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขาจะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี มันคืองานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อหาว่า "ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง" แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับโอลิมปิกฤดูร้อน แต่การแข่งขันที่ชื่อว่า World Nomad Games กลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เหรียญทองและเงินรางวัล ... มันคือการถักทออดีตอันยิ่งใหญ่ สานต่อไปจนถึงอนาคต เพื่อไม่ให้ผู้คนบนโลกนี้ลืมว่า เหล่าลูกหลานเจงกิสข่านนั้นสุดยอดขนาดไหน...