“เลสเตอร์” เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชนสำหรับการปรับปรุงสนาม “คิง เพาเวอร์”

สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชนเลสเตอร์ สำหรับการปรับปรุงสนาม “คิง เพาเวอร์ สเตเดียม” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กันยายน

เลสเตอร์

สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชนเลสเตอร์ สำหรับการปรับปรุงสนาม “คิง เพาเวอร์ สเตเดียม” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กันยายน เมอร์สัน

การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม ที่มีแผนจะเพิ่มความจุเป็น 40,000 ที่นั่ง รวมถึงการสร้างโรงแรม 220 ห้องและลานจัดกิจกรรมเอนกประสงค์ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ

สโมสรฯ ได้เตรียมรายละเอียดของแผนพัฒนาทั้งหมดให้ชุมชนเลสเตอร์ สามารถเข้าไปดูได้ทางออนไลน์ตามที่สโมสรกำหนด และสามารถส่งข้อเสนอแนะได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ทั้งนี้แผนดังกล่าวรวมถึงข้อเสนอในการเพิ่มความจุอีก 8,000 ที่นั่งที่สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยมโดยจะมีความจุเป็น 40,000 ที่นั่ง รวมถึงโรงแรม 220 ห้อง ลานจัดกิจกรรมเอนกประสงค์ และสถานบันเทิง

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสำหรับพื้นที่ค้าปลีกแห่งใหม่ของเลสเตอร์ ซิตี้ พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เเละที่จอดรถหลายชั้น – การปรับปรุงพื้นที่ที่นี่เป็นการพัฒนาทั้งสโมสรฟุตบอลและเมืองเลสเตอร์ไปพร้อมๆ กัน

การเปิดเผยแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการรับฟังความเห็นจากชุมชน ในขณะเดียวกันสโมสรฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม และพื้นที่โดยรอบที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนและเมืองเลสเตอร์ในอนาคตต่อไป

สโมสรฯ หวังว่าแผนการพัฒนาดังกล่าว จะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ และเสียงของชุมชนเลสเตอร์เชียร์ ในฐานะบ้านเกิดของทีมกีฬาระดับโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเมืองที่เป็นบ้านของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ มากว่า 130 ปี

ข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังจากสาธารณะ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจในท้องถิ่น ชาวเมืองเลสเตอร์จะส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.