ด่วน! รอบชิงฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ แข่งแบบปิดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สมาคมฟุตบอล และ ไทยลีก พิจารณาให้มีการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ นัดชิงชนะเลิศ แบบปิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สมาคมฟุตบอล และ ไทยลีก พิจารณาให้มีการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ นัดชิงชนะเลิศ แบบปิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศให้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และ นครปฐม เป็นพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดสูงสุด โดยล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ออกประกาศขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19  ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ชม, นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลทั่วไป สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ บริษัท ไทยลีก จำกัด ฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมถึงผู้สนับสนุนได้พิจารณาและคำนึงถึงความปลอดภัยในการลดการรวมตัวของกลุ่มคน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

และให้การแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเดิม ไม่ให้กระทบกับสโมสร หากต้องมีการเลื่อนวันแข่งขัน จึงพิจารณาให้มีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ช้าง เอฟเอคัพ 2020 เป็นการแข่งขันแบบปิด โดยไม่มีผู้ชม แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแมตช์ที่มีความสำคัญ แต่เพื่อการแสดงรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายจัดฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.